Stopnie naukowe a kropka

Stopnie naukowe a kropka | jakpisac.pl
Stopnie naukowe a kropka | jakpisac.pl

Większość z nas zna zasadę (i nie omieszka się tym pochwalić w odpowiedniej sytuacji), że po skrótach od stopni naukowych magister i doktor nie piszemy kropki. Zasada ta ma swoje logiczne wytłumaczenie. Jeśli skrót kończy się tą samą literą co pełny wyraz, wówczas nie stawiamy kropki. Otóż:

  • magister kończy się na r, stąd postawienie kropki po skrócie mgr mogłoby kończyć zdanie w nieodpowiednim miejscu, np.

Na zajęcia przyszedł mgr. Kowalski, który świetnie znał się na tym temacie.

Wówczas zdanie bez skrótu powinno zostać odczytane tak:

Na zajęcia przyszedł magister. Kowalski, który świetnie znał się na tym temacie.

  • doktor kończy się na r, stąd postawienie kropki po skrócie dr mogłoby kończyć zdanie w nieodpowiednim miejscu, np.

Dr. Judym to mój ulubiony bohater literacki.

Doktor. Judym to mój ulubiony bohater literacki.

Stopnie naukowe a kropka – warto wiedzieć

W niektórych przypadkach przy skrótach mgr i dr postawimy kropkę. Warto to wiedzieć, ponieważ poprawne użycie kropki budzi niepotrzebny sprzeciw u osób nieznających tej zasady.

Kiedy w zdaniu stopień naukowy odmienia się przez dowolny przypadek (oprócz mianownika), np. doktora, doktorem, magistra, magistrem, wówczas po skrócie stawia się kropkę, np.

  • Razem z magistrem Wiśniewskim wzniósł triumfalnie ręce. Razem z mgr. Wiśniewskim wzniósł triumfalnie ręce.
  • Pragnę serdecznie podziękować promotorowi dr. hab. Andrzejowi Wiśniewskiemu za pomoc otrzymaną przy realizacji niniejszej pracy magisterskiej.

Dla tych, którzy mimo wszystko boją się użyć formy z kropką, istnieje jeszcze inne wyjście. Skrót odmienionego stopnia naukowego mogą zapisać w postaci mgra, dra.