Przecinek przed „że” – kiedy nie stawiać?

Przecinek przed że nie jest potrzebny w kilku przypadkach:

 • kiedy że jest częścią składową połączeń wyrazowych: mimo żechyba żezwłaszcza żeszczególnie żetyle żetylko żetak że (w znaczeniu: więc),
  • Mimo że padał śnieg, wyszedł z domu i poszedł na spacer.
  • Wyjechał zagranicę, mimo że dostał propozycję pracy w kraju.
  • Poszłabym z tobą, tylko że mam zbyt dużo pracy.
  • Rozumiem cię, szczególnie, że sam to przeszedłem.
  • Przyjedziemy, chyba że się rozchorujemy.
 • kiedy że jest częścią składową połączeń wyrazowych tym bardziej że, dlatego że:
  • Nie przyjdę, tym bardziej że się na mnie obraziła.
  • Zdałem do następnej klasy, dlatego że ciężko pracowałem.

Wyjątki od tej reguły da się uzasadnić akcentem. Kiedy akcent w zdaniu pada na samo słowo dlatego, wówczas stawiamy po nim przecinek:

 • Wyszedł ze szkoły DLATEGO, że miał umówionego dentystę.
 • Znalazła pracę DLATEGO, że potrzebowała środków do życia.

 • Kiedy że występuje obok spójników współrzędnych łącznych, rozłącznych i wykluczających: a, oraz, lub, ani:
  • Nie powiedział mi, że mnie kocha ani że mnie lubi.
  • Powiedział, że ma drugi komputer i że mi go pożyczy na jakiś czas.
  • Obiecała, że się ze mną zobaczy albo że przyjdzie odwiedzić moich rodziców.