Tagged: Przecinek przed „oraz”

Przecinek przed „oraz” - jakpisac.pl 0

Przecinek przed „oraz”

W szkole uczono nas zasady, że przed „oraz” (tak jak przed „i”) nie stawiamy przecinka. O ile w prostych pojedynczych zdaniach zasada ta ma rację bytu, o tyle w zdaniach złożonych lub po prostu...