Pisownia łączna cząstki -by (-byś, -bym, -byście, -byśmy)

Pisownia łączna cząstki by - jakpisac.pl
Pisownia łączna cząstki by – jakpisac.pl

Cząstka -by w zależności od części mowy, po której stoi, może być pisana łącznie lub oddzielnie. Poniżej znajduje się wyszczególnienie, kiedy cząstkę -by piszemy łącznie.

Cząstkę -by piszemy łącznie w następujących przypadkach:

  • z osobowymi formami czasowników, np. czytałabym, zeszłaby, wziąłby, pojechalibyście,
  • ze spójnikami: aby, aczkolwiek, albo, albowiem, alboż, ale, ani, aż, bo, byle, chociaż, choć, czyli, gdy, gdyż, , jak, jakkolwiek, jako, jednak, jednakże, jeśli, jeżeli, lecz, nim, niż, ponieważ, przecież, skoro, tedy, to, więc, zanim, zatem, zaś, że (np. aczkolwiekby, albobyś, jednakżeby, ponieważbym, zanimby itd.),
  • z wyrazami w funkcji bezosobowej w 3 os. rodzaju nijakiego, np. wypadałoby,
  • z partykułami: ani, azali, bodaj, czy, czyż, gdzież, jakże, niech, niechaj, nuż, oby (np. bodajby, gdzieżby),

w wyrazach porównawczych: jakby, jakoby, niby.