Jak pisać Blog

Kiedy mi, a kiedy mnie? 0

Kiedy mi, a kiedy mnie?

Mi oraz mnie to dwie formy celownika zaimka ja. Różni je akcent. Pierwsza jest nieakcentowana, a druga akcentowana. Dlatego na początku zdania zawsze postawimy akcentowane mnie: Mnie się to nie podoba. Mi się to...

Zapisywanie nazw miesięcy w datach 0

Zapisywanie nazw miesięcy w datach

Zapisywanie dat to sprawa bardzo prosta, jednak brak świadomości jest przyczyną wielu błędów. Warto zatem mieć świadomość, że: Salon fryzjerski jest nieczynny 24 grudnia. 24 grudnia – salon fryzjerski jest nieczynny. 24 grudnia to...

Jak zastąpić wyraz strasznie? 0

Jak zastąpić wyraz strasznie?

Są w języku polskim takie słowa, którymi uparcie się posługujemy, choć zamienników dla nich jest bez liku. Jednym z przykładów są wyrazy strasznie, straszny. Według Słownika języka polskiego przymiotnik straszny ma dwa podstawowe znaczenia:...

Tudzież to inaczej i, oraz 0

Tudzież to inaczej i, oraz

Wyraz tudzież to coraz rzadziej stosowany w swoim prawidłowym znaczeniu spójnik. Problem z nim polega na tym, że zamiast zostawić go do tekstów pisanych, a w języku mówionym uznać za przestarzały, używamy go, zmieniając...

Przecinek przed czy - jakpisac.pl 0

Przecinek przed czy

Zasady dotyczące stawiania przecinka przed czy są dość trudne do zrozumienia. Potrzeba przy tym wyczucia, z jaką częścią mowy mamy do czynienia. Na tej podstawie da się postawić przecinek prawidłowo.