Jak pisać Blog

Nazwy wydarzeń historycznych i aktów dziejowych 0

Nazwy wydarzeń historycznych i aktów dziejowych

Podobnie jak w przypadku obrzędów Polacy mają problem z prawidłowym zapisem nazw wydarzeń historycznych. Powaga wydarzenia sugeruje, że powinno się je zapisywać z użyciem wielkiej litery, zasady jednak mówią inaczej. Nazwy wydarzeń historycznych zapisujemy...

Pisownia cząstek niby i quasi 0

Pisownia cząstek niby i quasi

Cząstki wyrazowe niby- i quasi- nie są przedrostkami. Trzeba pamiętać, że pisze się je z łącznikiem: niby-poeta, niby-muzyk, niby-Amerykanin, quasi-definicja, quasi-sądy, quasi-nauka. Wyjątek od tej reguły stanowi użycie cząstki niby w naukowym terminie biologicznym,...

Nazwy  obrzędów i świąt 0

Nazwy obrzędów i świąt

Obrzędy nie są tym samym co święta. Mylenie tych dwóch rożnych okazji sprawia, że popełnia się błędy w pisowni. Obrzędy mają charakter zwyczajowy, natomiast święta mają swoje stałe miejsce w kulturze. Od małej litery...

Kropka a jednostki miar i wag 0

Kropka a jednostki miar i wag

W skrótach nazw jednostek miar i wag w języku polskim nie stawia się kropek. Dzięki temu można odróżnić np. tonę od tomu. Wygląda to tak: 1 t – jedna tona, t. 1 – tom...

Używanie wyrazów ilość i liczba 0

Używanie wyrazów ilość i liczba

Zasada jest prosta. Ilość odnosi się do rzeczowników niepoliczalnych (takich, których nie da się policzyć), np. ilość mleka, ilość emocji, ilość trawy, ilość kwiatów (na łące). Liczbę natomiast da się określić konkretnie, dlatego odnosi...

Wielka i mała litera w nazwach narodów, ras, mieszkańców terenów geograficznych 0

Wielka i mała litera w nazwach narodów, ras, mieszkańców terenów geograficznych

Wielką literą piszemy: nazwy (ewentualnych) mieszkańców planet – Marsjanin, Ziemianin, nazwy mieszkańców kontynentów – Amerykanin, Europejczycy, nazwy przedstawicieli ras – Murzyn, Eskimosi, Mongoł, nazwy mieszkańców krajów – Polak, Polacy, Ukrainiec, Portugalczycy, nazwy mieszkańców regionów...

Nie z rzeczownikami 0

Nie z rzeczownikami

Zasada mówi, że partykułę nie z rzeczownikami piszemy łącznie. Przykłady notowane przez słownik to: niepodobieństwo, niepogoda, niepokój, niemetal, niełaska itd. Także w przypadkach nienotowanych przez słowniki, czyli takich, kiedy tworzymy nowe wyrazy, nie z...

Skrócone formy liczebnika 0

Skrócone formy liczebnika

Skrócone formy liczebnika stosujemy, podając daty, a konkretniej rok. Często zamiast posłużyć się całą formą w roku 1973, mówimy w roku ’73. O ile w mowie takie użycie będzie zrozumiałe (zwykle bowiem mówi się...

W każdym razie 0

W każdym razie

Często spotykamy się w polszczyźnie mówionej z użyciem wyrażenia w każdym bądź razie. Jest ono niepoprawne. Powstało z połączenia dwóch innych wyrażeń o podobnym znaczeniu: w każdym razie i bądź co bądź. Wystarczy zapamiętać,...

Problem z tę i tą 0

Problem z tę i tą

Użycie tych zaimków różni się w mowie potocznej i mowie wzorcowej. Zaimek ta ma w bierniku formę tę. Jesteśmy jednak przyzwyczajeni do używania w bierniku rodzaju żeńskiego przymiotników zakończonych na -ą i stąd problem...