Kropka w zapisie dat cyframi rzymskimi

Kropka w zapisie dat cyframi rzymskimi | jakpisac.pl
Kropka w zapisie dat cyframi rzymskimi | jakpisac.pl
Kropka w zapisie dat cyframi rzymskimi | jakpisac.pl

Jednym ze sposobów na zapisanie daty jest użycie cyfr rzymskich: I – styczeń, V – maj, X – październik itd. Trzeba pamiętać, że wówczas między dniem, miesiącem i rokiem nie potrzebna jest kropka. Zapis powinien wyglądać tak:

  • 15 V 2018 r.,
  • 21 XII 1873 r.,
  • 14 II 2000 r.

Błędny jest zapis:

15.V.2018 r., 21.XII.1873 r., 14.II.2000 r.,

jak również ten z użyciem łącznika:

15-V-2018 r., 21-XII-1873 r., 14-II-2000 r. (brak przekreślenia w tym miejscu jest spowodowany potrzebą zachowania wyraźnego zapisu)
Błędny zapis wynika prawdopodobnie z zasady, jaka rządzi podczas zapisywania dat za pomocą cyfr arabskich, czyli 15.05.2018 r., 21.12.1873 r., 14.02.2000 r. W takim przypadku kropka jest niezbędna po cyfrach określających dzień i miesiąc.

Autor: Karolina Mrozek

Polonistka, która nie ubiera spódnic po kostki, korektorka mająca świadomość własnych błędów. Kiedyś zaczynała dzień od kilku stron książki – dziś czyta, kiedy dziecko śpi.