Category: Korekta

Pisownia nie z rzeczownikami - jakpisac.pl 0

Pisownia nie z rzeczownikami

Zasady ortograficzne mówią, że pisownia nie z rzeczownikami jest łączna. Bez względu na to, czy jest to wyraz znajdujący się w słowniku (np. niepokój, nieśmiertelnik, nieśmiałość), czy utworzony na potrzeby konkretnej wypowiedzi (np. nieśpioch,...

jakpisac.pl - solenizant czy jubilat 1

Kto ma dzisiaj imieniny, czyli solenizant a jubilat

Słów solenizant i jubilat często używa się błędnie. Kim jest solenizant, a kim jubilat? Kiedy możemy określić kogoś tym mianem? Otóż wystarczy zajrzeć do słownika języka polskiego, aby dowiedzieć się, kiedy użycie powyższych słów...

Stopnie naukowe a kropka | jakpisac.pl 0

Stopnie naukowe a kropka

Większość z nas zna zasadę (i nie omieszka się tym pochwalić w odpowiedniej sytuacji), że po skrótach od stopni naukowych magister i doktor nie piszemy kropki. Zasada ta ma swoje logiczne wytłumaczenie. Jeśli skrót...

Przecinek przed „oraz” - jakpisac.pl 0

Przecinek przed „oraz”

W szkole uczono nas zasady, że przed „oraz” (tak jak przed „i”) nie stawiamy przecinka. O ile w prostych pojedynczych zdaniach zasada ta ma rację bytu, o tyle w zdaniach złożonych lub po prostu...

Przecinek przed że - jakpisac.pl 0

Przecinek przed „że” – kiedy nie stawiać?

Przecinek przed że nie jest potrzebny w kilku przypadkach: kiedy że jest częścią składową połączeń wyrazowych: mimo że, chyba że, zwłaszcza że, szczególnie że, tyle że, tylko że, tak że (w znaczeniu: więc), Mimo że padał śnieg, wyszedł z domu i...

Przecinek przed „a” – kiedy nie jest potrzebny? 0

Przecinek przed „a” – kiedy nie jest potrzebny?

Ogólna zasada mówi, że przed „a” stawiamy przecinek. W większości przypadków jest to prawda, ale są wyjątki. Kiedy przecinek przed „a” jest niepotrzebny? W konstrukcji: między X a Y, np. Znalazłam się między młotem...

Pisownia przedrostków - jakpisac.pl 0

Pisownia przedrostków

Przedrostki są to części, które umieszcza się na początku wyrazów. Z wyrazami, które poprzedzają, zawsze pisze się je łącznie. O ile stosowanie tej zasady nie powinno sprawiać kłopotu, o tyle problematyczne może być stwierdzenie,...

Pisownia łączna cząstki -by (-byś, -bym, -byście, -byśmy) 0

Pisownia łączna cząstki -by (-byś, -bym, -byście, -byśmy)

Cząstka -by w zależności od części mowy, po której stoi, może być pisana łącznie lub oddzielnie. Poniżej znajduje się wyszczególnienie, kiedy cząstkę -by piszemy łącznie. Cząstkę -by piszemy łącznie w następujących przypadkach: z osobowymi...

Odkrycie a wynalezienie 0

Odkrycie a wynalezienie

Odkryć można coś, co już istnieje, ale było niewidoczne dla oczu. Odkrywa się coś, co do tej pory pozostawało zakryte. Zatem odkrywa się zazwyczaj coś, co istniało w przyrodzie, np. pierwiastki: odkryć polon i...

Kropka w zapisie dat cyframi rzymskimi 0

Kropka w zapisie dat cyframi rzymskimi

Jednym ze sposobów na zapisanie daty jest użycie cyfr rzymskich: I – styczeń, V – maj, X – październik itd. Trzeba pamiętać, że wówczas między dniem, miesiącem i rokiem nie potrzebna jest kropka. Zapis...