Problem z tę i tą

Użycie tych zaimków różni się w mowie potocznej i mowie wzorcowej.

Zaimek ta ma w bierniku formę . Jesteśmy jednak przyzwyczajeni do używania w bierniku rodzaju żeńskiego przymiotników zakończonych na -ą i stąd problem z prawidłowym użyciem: czy . Powiemy:

  • Witam ładną panią.
  • Ale: Witam tę panią.

Zatem w mowie wzorcowej poprawne są jedynie formy: Wezmę tę pomarańczę. Uwielbiam tę płytę. Tę książkę chciałbym kupić. Czy warto zabrać tę ulotkę?

W mowie potocznej natomiast dopuszczalne jest zastosowanie formy:

  • Witam tą panią.

W piśmie jednak stosujemy jedynie normę wzorcową.

Zasady odmian różnych wyrazów często i tak trudno zapamiętać. Jeśli dojdzie do tego dodatkowo kwestia, że w mowie potocznej można inaczej, a w mowie wzorcowej inaczej, wówczas będzie to jeszcze bardziej zawikłane. Dlatego najlepiej zapamiętać jedną zasadę – stosowanie w mowie wzorcowej biernika – tę (książkę).